ATP fluorescenčni detektor

  • OLABO ATP Rapid Fluorescence Detector

    OLABO ATP detektor hitre fluorescence

    Fluorescenčni detektor ATP temelji na principu luminescence kresnic in uporablja “sistem luciferaza-luciferin” za hitro odkrivanje adenozin trifosfata (ATP).Ker vsi živi organizmi vsebujejo konstantno količino ATP, lahko vsebnost ATP jasno nakazuje količino skupnega ATP v bakterijah ali drugih mikroorganizmih in ostankih hrane v vzorcu, ki se uporablja za presojo zdravstvenega stanja.
    Fluorescenčni detektor ATP je primeren za spremljanje ključnih kontrolnih točk v procesu proizvodnje hrane in pijače ter za vzorčenje in spremljanje v realnem času s strani zdravstvenih sistemov in agencij za zdravstveni nadzor.